Vásárhelyi-Nagy, I. „A Beavatkozó Állomány kondicionális képességei fejlesztésének új irányai, különös Tekintettel a proprioceptív módszerek alkalmazására”. Hadmérnök, köt. 13, sz. 4, 2018. december, o. 408–422, https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3713.