Szelei, I. (2018). A tanulási szokások vizsgálata felsőoktatásban tanuló hallgatók körében. Hadmérnök, 13(4), 423–434. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3720