Vásárhelyi-Nagy, I. (2018). A Beavatkozó Állomány kondicionális képességei fejlesztésének új irányai, különös tekintettel a proprioceptív módszerek alkalmazására. Hadmérnök, 13(4), 408–422. Elérés forrás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3713