(1)
Vásárhelyi-Nagy, I. A Beavatkozó Állomány kondicionális képességei fejlesztésének új irányai, különös Tekintettel a proprioceptív módszerek alkalmazására. HM 2018, 13, 408–422.