Smuk, P. „Egyetemi demokrácia: – a szenátusi testületek választási rendszerének fényében”. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, köt. 10, sz. 4, 2023. március, o. 59-73, doi:10.32566/ah.2022.4.5.