Magyar, Áron. „Alapjog-korlátozás a Helyi képviseleti Szerv által?! Avagy Az önkormányzat részére történő lejegyzés alkotmányjogi problémafelvetése”. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, köt. 10, sz. 4, 2023. március, o. 47-58, doi:10.32566/ah.2022.4.4.