Lovászy, L. G. „Rövid kitekintés Az európai Munkajog világát érintő, főbb közelmúltbeli Jogesetek tükrében: A foglalkoztatás és a munkavégzés során Alkalmazott Egyenlő bánásmód alkalmazásáról Az Európai Unió Bíróságának, Valamint Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatából”. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, köt. 9, sz. 3, 2021. november, o. 155-71, doi:10.32566/ah.2021.3.7.