Frivaldszky, J. „Az Ember jogalanyiságának, életéhez és méltóságához Való Joga a kortárs Katolikus természetjogi Alapú jogfilozófiai megközelítésben”. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, köt. 8, sz. 4, 2020. december, o. 35–85, doi:10.32566/ah.2020.4.2.