Magyar, Áron (2023) „Alapjog-korlátozás a helyi képviseleti szerv által?! Avagy az önkormányzat részére történő lejegyzés alkotmányjogi problémafelvetése”, Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 10(4), o. 47–58. doi: 10.32566/ah.2022.4.4.