Frivaldszky, J. (2020) „Az ember jogalanyiságának, életéhez és méltóságához való joga a kortárs katolikus természetjogi alapú jogfilozófiai megközelítésben”, Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 8(4), o. 35–85. doi: 10.32566/ah.2020.4.2.