„Beköszöntő” (2020) Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 8(4), o. 7–8. Elérhető: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/5108 (Elérés: 19 június 2021).