Iván, D. (2023). A hulladékgazdálkodási jog (hulladékjog) helye a honi jogrendszerben. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(2), 75–89. https://doi.org/10.32566/ah.2023.2.5