Magyar, Áron. (2023). Alapjog-korlátozás a helyi képviseleti szerv által?! Avagy az önkormányzat részére történő lejegyzés alkotmányjogi problémafelvetése. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 10(4), 47–58. https://doi.org/10.32566/ah.2022.4.4