Lovászy, L. G. (2021). Rövid kitekintés az európai munkajog világát érintő, főbb közelmúltbeli jogesetek tükrében: A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód alkalmazásáról az Európai Unió Bíróságának, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatából. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 9(3), 155–171. https://doi.org/10.32566/ah.2021.3.7