Frivaldszky, J. (2020). Az ember jogalanyiságának, életéhez és méltóságához való joga a kortárs katolikus természetjogi alapú jogfilozófiai megközelítésben. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 8(4), 35–85. https://doi.org/10.32566/ah.2020.4.2